avendogroup.itHayden white a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás

Az irodalmi alkotás mint történelmi szöveg * - PDF Hayden White: "The Historical Text as Literary Artifact" In: Tropics of Discourse (Johns Hopkins UP, 1978), pp. 51-80. In Hungarian: "A történelmi szöveg mint irodalmi műalkotás." Ford. Novák György.
Nekrológ Rónay László (1937−2018) 231 „[A] történettudomány ugyan kiváló és nélkülözhetetlen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a múlt egy másik pillanatát életre keltse és megőrizze, de a tisztán látó történészeknek el kell ismerniük, hogy a történelem egészen sohasem vetkőzheti le mitikus természetét” – írja Lévi-Strausst idézve Hayden White (Hayden White: A történelmi szöveg
Szenttamás.rs WHITE, Hayden: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. Ford.: Heil Tamás. In: WHITE: A történelem terhe. Osiris–Gond, Budapest, 1997 (a továbbiakban: WHITE 1997.), 68–102. 3 E tanulmánynak nem feladata White nézeteinek kritikája vagy a másik oldal (melyet leginkább
Hayden White: A történelem terhe (Osiris Kiadó, 1997 hayden white a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás Form. Az utóbbi két kötet White korábbi tanulmányaibúi adott válogatást; köztük foglalt he-lyet első igazán figyelmet keltő cikke: „A történelem terhe" (1966) (magyarul: White 1997. 25-67.) és egyik legtöbbet idézett tanulmánya: „A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás" (White 1997. 68-102.).
hermeneutika – foldeskaroly hayden white a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás White, Hayden 1996 A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. InKiss Attila Attila – Kovács Sándor S. K. – Odorics Ferenc szerk. Testes könyv I. ICTUS és …
Apertúra Magazin | Álom és narratíva az Eredet című filmben A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba?
Opponensi vélemény Pászka Imre: Narratív történetformák a Tematika: a történetírás és a történelem viszonya, az „objektivitás” problémája, mérsékelt történelmi relativizmus, a történelemírás mint történetmesélés, a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás, a történelmi „cselekményesítés” és az igazság problémája
Újraírható történetek - Balkon hayden white a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás A terjedelmes értekezés a társadalomtudomány elméleti műfajában keletkezett és mint ilyen, a kevés számú hasonló jellegű honi munkák sorába illeszkedik. A kérdésről Pászka Imre irodalmi, a fikcionális életrajzok (önéletírások) bevonását az elemzésbe. Ráadásul a velük narratív szöveg
Újraírható történetek - Balkon A kiállítás mottója egy Hayden White idézet volt: „… a művészi és a tudományos kijelentések egyaránt konstruktivista jellegűek”. A történelem terhe és a Történelmi szöveg mint irodalmi alkotás című magyarul is megjelent könyv szerzőjének gondolata miért válhat meghatározóvá egy alapvetően
Korunk - 2005. augusztus - EPA A kaddisban olvassuk, hogy „De ne próbálkozzatok itt szavakkal, hiszen ti is tudjátok, hogy bizonyos körülmények közt, képletesen szólva bizonyos hőfokon, a szavak elvesztik állagukat, tartalmukat, jelentésüket, egyszerűen megsemmisülnek
az emberi állat " - Nagy Krisztián - Page 2 of 5 Dr. Bence Erika bevezetőjében rámutatott, hogy a magyar irodalmi recepció történetében az 1990-es évek végén lecsapódó, de az európai irodalomtudományban már egy-két évtizeddel korábban tért nyert (pl. Hayden White, Frank R. Ankersmit, Paul Ricouer, Umberto Eco) diskurzusok elsősorban a történetírás mint diszciplína és
Reding Medieval English Documents - u-szeged.hu A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba?
Hayden White: A történelem terhe (Osiris Kiadó, 1997 Hayden White: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. In: Uő: i. m. 76. White történeti tropológia elméletéhez nélkülözhetetlen ismerni Metahistory című fő művének a bevezetését: Hayden White: A történelem poétikája. Aetas, 2001.
KISANTAL TAMÁS-SZEBERÉNYI GÁBOR Hayden … Hayden 5 White, „A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében”, in Hayden , A tör-ténelem terhe (Budapest: Kijárat Kiadó, 1997), 103–104. Hayden 6 White, „A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás”, in Hayden White, A történe-lem terhe, 68–102.
Témafeszegetés hayden white a történelmi szöveg mint irodalmi alkotás II. A történelmek, mint emberi (és állati) idő A szakirodalomból jól ismert, hogy legkésőbb Hayden White Metahistory című műve óta nyilvánvaló a történetírás veszélyes, mert elválaszthatatlan közelsége a fikciókhoz.A történelmi szöveg, mint irodalmi alkotás, illetve a történetírás átlátszatlanságának (Danto, Ankersmit) felvetései a pozitivista

fekete özvegy játék 500előbb áll a baba mint ülmikor lesz teliholdstar wars rebels season 3 episode 19mint az árnyék letöltésblack friday mikorjobb mint19 kerület térképgyörgytea hol kapható budapestenmikor kell füvet vetni
papagáj játék19-2 sorozatjunkiemikor van katalin napúgy fent mint lent kritikamadden nfl 19 gépigénykata mikor kell fizetnifüge mikor hajtmikor kell vezérlést cserélnigreenfield tea hol kaphatótársasházi alapító okirat hol találhatóglock 19 gen 4mikor szokás locsolkodniszínház mint műfajország tortája 2018 hol kaphatómikor van a legnagyobb forgalom budapestennincs jobb mint a legjobbclementoni tudomány és játék